شهریه دوره های شبانه مقطع دکتری دانشگاه اراک برای سال 1398


post img

شهریه دانشجویان ورودی مهرماه سال 1398 در دوره های شبانه مقطع دکتری دانشگاه اراک برای ۸ ترم تحصیلی تعیین شده است.

طبق اعلام این دانشگاه شهریه دوره های دکتری این دانشگاه برای حوزه های علوم پایه، فنی و مهندسی و علوم انسانی متفاوت است.

جدول شهریه مقطع دکتری در سال 98 (ریال )
ورودی 98 علوم انسانی  712,800,000
ورودی 98 سایر رشته ها 871,200,000
       
       
درصد دریافت شهریه  دوره دکتری
ترم اول  ترم دوم  ترم سوم  ترم چهارم
10%کل شهریه 15%کل شهریه 15%کل شهریه 15%کل شهریه
ترم پنجم  ترم ششم  ترم هفتم  ترم هشتم 
15%کل شهریه 10%کل شهریه 10%کل شهریه 10%کل شهریه